Truy cập nội dung luôn

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ

15-10-2020 14:20

Sáng ngày 14/10, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội V Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023, trao giải cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra CĐ ngành, Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐ ngành.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội V Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.Công đoàn ngành quản lý trực tiếp 17 CĐCS, tổng số công nhân viên chức lao động là 1.342 người, giảm so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đội ngũ cán bộ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cán bộ cơ sở được tăng cường cả về quy mô, hình thức, phướng pháp đào tạo. Đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ từng bước ổn định và ngày càng cao. Mức lương trung bình là 5.500.000 đồng/người/tháng. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã triển khai tới các cấp công đoàn 06 phong trào thi đua yêu nước. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo. 

Phát biểu hội nghị đồng chí Hoàng Thu Hằng – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà đoàn viên, CNVCLĐ đạt được trong thời gian qua. triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Công đoàn các cấp, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tiếp theo, Công đoàn ngành Nông nghiệp&PTNT tỉnh cần tập trung rà soát và có kế hoạch, giải pháp cụ thể sát thực với từng điều kiện thực tế và nhiệm vụ được giao tại các công đoàn cơ sở trực thuộc để tiếp tục hoàn thiện chỉ tiêu còn lại. Tiếp tục khảo sát, nắm chắc số CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và có giải pháp hỗ trợ, đề nghị hỗ trợ kịp thời theo đúng quy định. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công đoàn đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở, thực hiện tốt 03 chức năng của tổ chức công đoàn. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp &PTNT.

Cũng tại hội nghị đã trao giải cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020 gốm 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C, 11 giải khuyến khích cho các cá nhân, đơn vị.

Mai Hương