Truy cập nội dung luôn

Hội nghị BCH công đoàn Viên chức lần thứ 16, khóa V

15-10-2021 15:45

Ngày 13/10/2021 Ban chấp hành công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa V nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Sau 9 tháng triển khai tổ chức thực hiện. Các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, đã tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID -19 trong CBCC,VCLĐ đoàn viên công đoàn chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid và ủng hộ CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch covid -19. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăn cường các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CBCC,VCLĐ. Chỉ đạo CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị BCH Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức chia tay các đồng chí nguyên UVBCH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nghỉ hưu theo chế độ.

Trong chương trình công tác trọng tâm cuối năm 2021. Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh bám sát chương trình kế hoạch đề ra trong năm và chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với một số nhiệm vụ sau: Chỉ đạo các CĐCS tiếp tục tuyên truyền học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 –NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID -19 và tuyên truyền trong CBCC,VCLĐ đoàn viên công đoàn chung tay đẩy lùi dịch covid

Chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động, tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “CBCC,VCLĐ vượt khó quyết tâm chiến thắng đại dịch COVD – 19.Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “ Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn” trong CNVCLĐ năm 2021.Vận động CBCC tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo. iểm tra và tổng kết 5 năm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Tổ chức giao ban bình xét thi đua các Khối, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021.

Duy Tuấn