Truy cập nội dung luôn

Từ “Học theo Bác” đến “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

11-05-2021 15:12

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là thời đại Hồ Chí Minh. Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những mong muốn của Người vẫn luôn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta.

Chị Trần Thúy Hằng nhận bằng khen trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cương vị là một nhà giáo - cán bộ quản lý, chị Trần Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên luôn tâm niệm: Học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất “Phải quan tâm, thương yêu học sinh, đồng nghiệp, nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, với lòng say mê, tâm huyết với nghề của một nhà giáo, chị Hằng đã đạt được một số thành tích như: Được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; từ năm 2016-2020 liên tiếp được Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên tặng giấy khen; chủ tịch UBND phường Bách Quang tặng giấy khen; được LĐLĐ tỉnh Thái nguyên tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020…

Để có được những thành tích như vậy, chị Hằng luôn tâm niệm gắn lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn hoặc các bài giảng; tự mình tìm tòi nghiên cứu, thậm chí tích cực tham gia các cuộc thi về Bác. Những kiến thức thu nhận được từ các cuộc thi đã giúp chị rất nhiều trong công tác quản lý và giảng dạy.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hằng luôn chủ động trong công tác quản lý, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng nội bộ trường đoàn kết, thống nhất. Trong cuộc sống đời thường, chị luôn rèn cho mình tác phong, lối sống giản dị, tiết kiệm, gương mẫu, hoà đồng với mọi người tạo được uy tín cao với đồng nghiệp và học sinh.

Tâm sự với chúng tôi, chị cho biết, chị luôn đặt việc học tập làm theo Bác là trách nhiệm của bản thân, nên trong quá trình rèn luyện chị tự rút ra  cho mình những bài học để bản thân được tốt hơn, như đối với các em học sinh chị luôn lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tế của bản thân và đơn vị. Với đặc thù là một trường THCS, đối tượng chủ yếu để học tập theo Bác là các em học sinh, cho nên việc lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác phải phù hợp với các em. Trong 5 năm từ 2016- 2020, lựa chọn trong tư tưởng của Bác những nội dung như: Lòng yêu nước, thương yêu con người; đào tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục – nâng cao dân trí gắn với mục tiêu xây dựng đất nước; tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tư tưởng tự học…Đây là những tư tưởng vừa gần gũi, vừa thiết thực với các em. Cụ thể hóa những nội dung tư tưởng của Bác trong hoạt động thực tiễn. Xác định tư tưởng học Bác không phải học những gì quá cao siêu mà học những gì gần gũi, đời thường. Rèn luyện cho các em học sinh học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất như: chăm chỉ học tập, rèn luyện, tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ lớp, trường, hay chỉ đơn giản là khi các em học xong hãy tắt điện, tắt quạt, không vứt giấy bừa bãi ra lớp đấy cũng là học Bác. Dạy cho các em học sinh nhặt được của rơi trả người bị mất, hoặc giúp đỡ các bạn trong học tập, cuộc sống như: tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt, tham gia chương trình xuân ấm tình thương…

Để làm tốt công việc giảng day, chị cùng với đồng nghiệp xây dựng kế hoạch bài dạy có lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống qua những câu chuyện về đạo đức của Bác Hồ; qua những tấm gương các anh hung dũng cảm trong đấu tranh giải phóng dân tộc; những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực tiễn cuộc sống…Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác được sâu rộng hơn, nhà trường dùng nhiều biện pháp như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các diễn đàn, sinh hoạt tập thể, chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, treo băng zôn, khẩu hiệu; đăng tải lên hệ thống website của nhà trường, bảng tin của đơn vị... Mỗi năm, nhà trường đã phát thanh 30 tin, bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 05 chuyên đề vào các giờ chào cờ, tổ chức thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức của Bác trong học sinh toàn trường; thi vẽ tranh về chủ đề học tập và làm theo Bác…Xác định mỗi thầy cô giáo phải thật sự là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để giáo dục tốt đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, mỗi thầy cô giáo cần luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân mình.

Như vậy, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi sự cố gắng của mỗi cá nhân gắn của sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ, là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu. Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trần Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là một trong những đoàn viên công đoàn tiêu biểu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen trong việc làm tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020./.

Ngô Lan