Truy cập nội dung luôn

Đoàn viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

07-05-2020

Nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong các hoạt động, hòa đồng, gần gũi trong công việc cũng như ngoài giờ tham gia sản xuất là những phẩm chất mà các đồng nghiệp thường nói về đồng chí Mai Văn Độ – Đoàn viên Công đoàn bộ phận Vận hành thuộc Công đoàn cơ sở An Khánh (Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

06-05-2020

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. BBT website trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước

04-05-2019

Ban Biên tập Website Trân trọng giới thiệu bài viết: “Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước” của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Bác Hồ với việc chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho giai cấp công nhân Việt Nam

11-02-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà đội quân tiên phong của Đảng là giai cấp công nhân. Ngoài việc chú trọng nâng cao vai trò, nǎng lực và tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Người còn quan tâm đến việc chǎm lo, bảo vệ sức khoẻ cho đội ngũ công nhân và nhân dân lao động nước ta.

Bác không đến thăm mẹ con Thím thì thăm ai

11-06-2019

Sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói:“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bật là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

04-05-2019

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”

26-12-2019

Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về học tập theo chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

21-02-2020

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, LĐLĐ tỉnh có ban hành Chương trình số 01 về thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăngcường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên: Tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

29-08-2019

Sáng 29-8, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

“Văn hóa là gốc, trách nhiệm công vụ là trung tâm”

30-08-2019

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.