Truy cập nội dung luôn

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chăm lo cho NLĐ được tốt hơn

28-04-2021 07:24

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống trong đoàn viên và người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và được đưa vào nhiệm vụ công tác hàng năm. Công đoàn các KCN tỉnh đã thực hiện tốt vai trò và chức năng của mình. Thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, đối thoại trực tiếp với công nhân lao động (CNLĐ) để kịp thời giải quyết những khó khăn, thắc mắc.

Học tập và làm theo Bác về chăm lo đời sống nhân dân, Công đoàn các KCN đã thường xuyên rà soát, thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ và động viên họ vươn lên trong cuộc sống, trở thành người công dân tốt, hăng say lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Kết quả trong 5 năm (2016-2020), Công đoàn các KCN tỉnh đã thăm hỏi, tặng gần 2.000 suất quà cho CNLĐ, gia đình CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiên tai, hỏa hoạn đột xuất. Tổ chức các chương trình: Tết Sum vầy, Hát cho công nhân nghe, các chuyến xe miễn phí đưa NLĐ về quê đón Tết, phối hợp với các đơn vị ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên…

Tạo sân chơi văn hóa, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ thông qua các Giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông và Liên hoan nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ. Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.  Hoạt động đã thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và tạo được sự tin tưởng của đoàn viên, CNLĐ đối với tổ chức.

Tại cơ sở, việc học tập chuyên đề được tổ chức linh hoạt, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế tại các đơn vị. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và đoàn viên về ý nghĩa, mục đích của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên rõ rệt, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ”. Cụ thể trong 5 năm đã có 220 sáng kiến sáng tạo trong CNLĐ có giá trị, nhiều mô hình, cách làm hay trong lao động sản xuất đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. Ghi nhận thành tích, Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen lao động sáng tạo cho 02 CNLĐ, 21 bằng khen của các cấp các ngành cho tập thể, 91 bằng khen cho cá nhân, Công đoàn các KCN tỉnh đã tôn vinh khen thưởng 50 CNLĐ.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên luôn được quan tâm thường xuyên, các nội dung được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: trang fanpage, Zalo, website, báo, đài…Qua đó, đã góp phần tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

Công tác xã hội từ thiện đã được các cấp công đoàn trong các KCN Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng với tinh thần tương thân, tương ái như chương trình hiến máu tình nguyện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và mới đây nhất là ủng hộ miền Trung bị thiệt hại nặng nề do trận lụt lịch sử năm 2020 vừa qua, với số tiền Người lao động quyên góp ủng hộ về Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên là 456 triệu đồng, cùng rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác (gạo, mỳ tôm, sữa…). Bên cạnh đó nhiều CĐCS ủng hộ qua kênh Mặt trận tổ quốc tỉnh hoặc đi trao tặng trực tiếp. Người lao động trong các KCN cũng đã tổ chức các nhóm thiện nguyện duy trì hoạt động hiệu quả để giúp đỡ đồng nghiệp và người dân gặp khó khăn.

Nhằm đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Công đoàn các khu công nghiệp đã chỉ đạo các CĐCS nghiêm túc đưa nội dung vào sinh hoạt công đoàn định kỳ, với nội dung phù hợp, gắn thực tế với lĩnh vực công tác. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung công việc đã đăng ký về học tập và làm theo Bác của tập thể và cá nhân sẽ là một tiêu chí để đánh giá, bình xét đánh giá chất lượng CĐCS cuối năm.

Với kết quả đã đạt được trên đây, để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới. Xuất phát từ thực tế hoạt động, Công đoàn các KCN tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm để xây dựng giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo như sau:

Một là, Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi cấp công đoàn như tuyên truyền miệng, tờ rơi, các trang mạng điện tử, tổ chức các hội thi, hội nghị triển khai chuyên đề hàng năm…

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tới đoàn viên, CNLĐ về các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến CNLĐ khi tham gia quan hệ lao động giúp quan hệ lao động được ổn định, hài hòa, phát triển. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực của tổ chức công đoàn dành cho CNLĐ. Thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, đối thoại trực tiếp với NLĐ để kịp thời giải quyết những khó khăn, thắc mắc và mong muốn chính đáng của NLĐ.

Ba là, Công đoàn phối hợp với chuyên môn và lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, tập trung đào tạo kỹ năng, tập huấn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp góp phần nâng cao đời sống, thu nhập chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Bốn là, Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNLĐ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc, góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Phát huy thành tích trong thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong CNVCLĐ đa dạng, phong phú, mọi hoạt động tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế họach sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Dương Văn Thái