Truy cập nội dung luôn

4 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được xét tính nâng bậc lương thường xuyên

05-08-2021 08:49

 

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/08/2021, quy định về 4 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được xét tính nâng bậc lương thường xuyên.

Bên canh 3 trường hợp không đươc tính để xét nâng bậc lương đã được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV:

- Thời gian nghỉ việc riêng không lương.

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt thời gian do cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

 Thông tư 03/2021/TT-BNV đã bổ sung 4 trường hợp không được tính để xét tính nâng bậc lương thường xuyên, bao gồm:

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Quốc Khá