Truy cập nội dung luôn

Hỏi đáp chế độ CS-PL

22-03-2021 09:01

Câu hỏi: Công nhân lao động Khu công nghiệp Yên Bình hỏi về các trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

    Trả lời: Có 8 trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến và nội dung này được nhắc đến tại Thông tư số 30/2020/TT- BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư này, các trường hợp khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến gồm:

 1. Đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT
 2. Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh ở các cơ sở cùng tuyến khác trong cùng địa bàn tỉnh
 3. Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc
 4. Người tham gia BHYT được chuyển tuyến
 5. Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, tạm trú…khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT
 6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến
 7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể
 8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra

Câu hỏi: Đoàn viên công đoàn khối giáo dục thuộc LĐLĐ huyện Đại từ hỏi về chế độ thay đổi cách xếp lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập.

      Trả lời: Tại Thông tu 01/2021/TT- BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT- BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT- BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó từ ngày 20/3/2021 cách xếp lương cho giáo viên các cấp tương ứng như sau:

 1. Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1- 6,38 (hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86- 4,98
 2. Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động 2,34- 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86- 4,98)
 3. Giáo viên THCS áp dụng hệ số lương dao động 2,34- 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 2,1- 6,38).

Tổng hợp: Xuân Hảo