Truy cập nội dung luôn

Sở LĐ Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

06-08-2021 09:21

 

Vừa qua, sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn về một số chính sách hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, BBT website đăng toàn văn hướng dẫn để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (viết tắt Nghị quyết số 68/NQ-CP), Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Viết tắt Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg),

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động được quy định tại Chương II, III, IV, V, VI, IX, X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, như sau:

 1. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
  1. Điều kiện hỗ trợ: người lao động và người sử dụng lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Thời hạn tạm dừng đóng, cách thức đóng bù, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 2. Hỗ trợ người sử dụng lao động đạo tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
  1. Điều kiện hỗ trợ: người sử dụng lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 9 Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Mức hỗ trợ: Tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng.
  3. Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 3. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 13 Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Mức hỗ trợ:

a) 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày);

b) 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

c) Người lao

3.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

 1. Hỗ trợ người lao động ngừng việc
  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 17 Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người

Người lao đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

 1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 1. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 21 Chương VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người

Người lao đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

 1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Chương VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 1. Hỗ trợ hộ kinh doanh
  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 35 Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh
  3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 37 Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
 2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

7.1. Điều kiện vay vốn: Đơn vị phải bảo đảm đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

7.2. Hồ sơ, thủ tục, trình tự phê duyệt, nguồn vốn cho vay… đề nghị đơn vị thực hiện đầy đủ theo các nội dung được quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg..

Để chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sớm phát huy được hiệu quả, đề nghị doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và người lao động khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định để sớm được xem xét giải quyết hỗ trợ.

 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền chính sách hỗ trợ đến cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền rộng rãi tới các hộ kinh doanh trên địa bàn; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền tới doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền tới hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý về các chính sách để kịp thời triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (qua Phòng Chính sách Lao động, điện thoại liên hệ: 0208.3854807) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

 

 

Tuấn Hiệp