Truy cập nội dung luôn
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan liên đoàn lao động tỉnh trên Cổng thông tin điện tử đề nghị CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được liên đoàn lao động tỉnh xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Ngày gửi: 19/05/2022 Ngày trả lời: 19/05/2022

Người gửi: Lê Như Quỳnh

Trả lời :

Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ...

Ngày gửi: 19/05/2022 Ngày trả lời: 19/05/2022

Người gửi: Đinh Thị Hậu

Trả lời :

Hiện nay Nội dung câu hỏi

paHc

Đinh Thị Hậu (19/05/2022 15:45)

Trả lời

admin.ldld (19/05/2022 15:49)

Ngày gửi: 19/05/2022 Ngày trả lời: 19/05/2022

Người gửi: Trương văn Cáp

Trả lời :

Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính...