Truy cập nội dung luôn
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan liên đoàn lao động tỉnh trên Cổng thông tin điện tử đề nghị CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được liên đoàn lao động tỉnh xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Ngày gửi: 19/05/2022 Ngày trả lời: 19/05/2022

Người gửi: Đinh Thị Hồng

Trả lời :

- Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP để hưởng trợ cấp thất nghiệp, cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Ngày gửi: 19/05/2022 Ngày trả lời: 19/05/2022

Người gửi: Nguyễn Thị Hồng

Trả lời :

Trả lời:

  • Theo quy định hiện hành, Không  phải...

Ngày gửi: 12/05/2022 Ngày trả lời: 12/05/2022

Người gửi: Nguyễn Hồng Hạnh

Trả lời :

 

Tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật An toàn vệ sinh, lao động quy
định...

Ngày gửi: 10/05/2022 Ngày trả lời: 10/05/2022

Người gửi: Tạ Minh Châu

Trả lời :

Chào bạn! Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Ngày gửi: 12/05/2022

Người gửi: Nguyễn Hồng Hạnh

Ngày gửi: 10/05/2022

Người gửi: Tạ Minh Châu