Truy cập nội dung luôn
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan liên đoàn lao động tỉnh trên Cổng thông tin điện tử đề nghị CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được liên đoàn lao động tỉnh xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Ngày gửi: 10/05/2022 Ngày trả lời: 10/05/2022

Người gửi: tạm ngưng HĐLĐ

Trả lời :

Chào bạn!

Ngày gửi: 10/05/2022 Ngày trả lời: 10/05/2022

Người gửi: Nguyễn Thị Dương

Trả lời :

Chào bạn!

Ngày gửi: 10/05/2022 Ngày trả lời: 10/05/2022

Người gửi: Trần Bình Hùng

Trả lời :

Chào bạn!

Ngày gửi: 21/04/2022 Ngày trả lời: 21/04/2022

Người gửi: Tạ Hông Cư - Địa chỉ: Tp Phổ Yên

Trả lời :

Theo Điều 41 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc tổ chức đối thoại khi có vụ việc như sau:

1. Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành...

Ngày gửi: 21/04/2022 Ngày trả lời: 21/04/2022

Người gửi: Nguyễn Thị Thảo - Địa chỉ: TP Thái Nguyên

Trả lời :

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương trước hạn gồm:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Lập thành tích xuất sắc...

Ngày gửi: 10/05/2022

Người gửi: tạm ngưng HĐLĐ

Ngày gửi: 10/05/2022

Người gửi: Nguyễn Thị Dương