Truy cập nội dung luôn
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan liên đoàn lao động tỉnh trên Cổng thông tin điện tử đề nghị CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được liên đoàn lao động tỉnh xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Ngày gửi: 05/04/2022 Ngày trả lời: 05/04/2022

Người gửi: nguyễn văn bền - Địa chỉ: Sông Công

Trả lời :

với câu hỏi của bạn, LĐLĐ tỉnh xin trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi

Liên đoàn Lao động tỉnh cho tôi hỏi: Người lao động không được đóng BHXH bị tai nạn lao động - Ai...

nguyễn văn bền (05/04/2022 15:28) - Sông Công

Trả lời

với câu hỏi của bạn, LĐLĐ tỉnh xin trả lời như sau:

BBT (05/04/2022 15:30)

Ngày gửi: 05/09/2020 Ngày trả lời: 07/09/2020

Người gửi: Hoàng Linh

Trả lời :

Trả lời:
Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định: "Điều 99. Tiền lương ngừng việc
Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp
đồng lao động;
...

Ngày gửi: 31/08/2020 Ngày trả lời: 31/08/2020

Người gửi: Nguyễn Thị Thu

Trả lời :

        Vào những dịp nghỉ Tết hàng năm,  Nội dung câu hỏi

Tôi làm trong công ty FDI xin hỏi: Tiền lương tháng 13 là gì? NSDLĐ có bắt buộc phải chi trả tiền...

Nguyễn Thị Thu (31/08/2020 13:42)

Trả lời

ban CS-PL (31/08/2020 13:43)