Truy cập nội dung luôn
Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến hỏi đáp của bạn đọc tới cơ quan liên đoàn lao động tỉnh trên Cổng thông tin điện tử đề nghị CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn gửi các câu hỏi và điền các thông tin sau: Những thông tin sẽ được liên đoàn lao động tỉnh xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên (*)
Ngày sinh(*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
File đính kèm
Nội dung

Captcha không chính xác

Tìm kiếm

Doanh nghiệp có cần phải đóng kinh phí công đoàn cho người lao động nữ nghỉ chế độ thai sản không?

Người gửi: Trương văn Cáp - Ngày gửi: 19/05/2022

Trả lời

Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn: “Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.” Theo đó, Doanh nghiệp không phải đóng KPCĐ cho lao động nữ nghỉ chế độ thai sản nói trên.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phạm Linh - Ngày trả lời: 19/05/2022

Câu hỏi cùng chủ đề