Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ thị xã Phổ Yên
Chủ tịch:      Hoàng Anh
Địa chỉ:        TT. Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Điện thoại:    0280.3863.129; 0280.3863.129
............................................................................................
LĐLĐ huyện Phú Bình
Chủ tịch:     Trần Văn Tùng
Địa chỉ:        TT.Hương Sơn – Phú Bình – Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3867.016; 0280.3867.016
............................................................................................
LĐLĐ huyện Đồng Hỷ
Chủ tịch:      Vũ Hải Bắc
Địa chỉ:        TT.Chùa Hang – Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3820.641; 0280.3820.641
...........................................................................................
LĐLĐ huyện Võ Nhai
Chủ tịch:      Phạm Hồng Quân
Địa chỉ:        TT.Đình Cả - Võ Nhai - Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3827.255; 0280.3827.255
...........................................................................................
LĐLĐ huyện Định Hóa
Chủ tịch:       Quách Tuấn Anh
Địa Chỉ:        Định Hóa – Thái Nguyên
Điện Thoại:  0280.3578.298; 0280.3578.298
..........................................................................................
LĐLĐ huyện Phú Lương
Chủ tịch:      Nguyễn Lương Đằng
Địa Chỉ:        TT.Đu – Phú lương – Thái Nguyên
Điện Thoại:  0280.3774.998; 0280.3774.998
.........................................................................................
LĐLĐ thành phố Sông Công
Chủ tịch:       Nguyễn Thị Huệ
Địa Chỉ:         Phường Thắng Lợi – TX.Sông công – Thái Nguyên
Điện Thoại:  0280.3509.707; 0280.3509.707
........................................................................................
LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
Chủ tịch:        Nguyễn Doãn Dũng
Địa chỉ:          số 14 đường Cách Mạng Tháng 8 – TP.Thái Nguyên
Điện thoại:     0280.3753.673; 0280.3753.673
........................................................................................
LĐLĐ huyện Đại Từ
Chủ tịch:      Bùi Thị Thu Hiền
Địa chỉ:         thị trấn Đại Từ - Thái Nguyên
Điện thoại:    0280.3824507