Truy cập nội dung luôn

CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH

 

Phạm Việt Dũng

Chủ tịch

Hoàng Thu Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực

Phạm Văn Quang

Phó Chủ tịch

VĂN PHÒNG

Phạm Trường Nguyên

Chánh Văn Phòng

Đào Thị Thanh Hà

P. Chánh Văn Phòng

Nguyễn Việt Hoa

Chuyên viên

Đỗ Thị Hằng

Văn thư

Dương Tuấn Mạnh

Lái xe

Bùi Mạnh Cường

Lái xe

BAN TÀI CHÍNH

Ngô Thúy Ngọc

Trưởng ban

Cam Thị Thanh Nga

chuyên viên

Phạm Thị Linh

Chuyên viên

Kiều Thị Thu Trang

Chuyên viên

ỦY BAN KIỂM TRA

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Thị Oanh

P.Chủ nhiệm UBKT

Phạm Minh Trường

Ủy viên UBKT

Lê Mạnh Hà

chuyên viên

BAN TỔ CHỨC

Đoàn Mạnh Thắng

Trưởng ban

Ngô Ngọc Quý

P. Trưởng ban

Nguyễn Thị Mai Hương

chuyên viên

 

 

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

Chu Thị Xuân Hảo

Trưởng ban

Ngô Thị Lan

P. Trưởng ban

Nguyễn Tuấn Hiệp

Chuyên viên

Nguyễn Đức Long

Chuyên viên

Lê Như Hồ Điệp

chuyên viên

BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT

Nguyễn Tấn Sơn

Trưởng ban

Hoàng Anh Tuấn

P. Trưởng ban

Đỗ Thùy Dương

P. Trưởng ban

Nguyễn Thị Hoàn Sinh

chuyên viên

Hoàng Văn Long

chuyên viên

Đặng Trung Sơn

chuyên viên