Truy cập nội dung luôn

Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ LĐLĐ huyện Định Hóa

31-07-2020 10:30

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 30/7/2020 Liên đoàn Lao động huyện Định Hóa tổ chức chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQTLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 và đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hôi nghị có đồng chí Hoàng Thu Hằng – Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Đồng chí Đặng Thái Bình –  Phó chủ tịch UBND huyện Định Hóa, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020 cùng 165 đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020, việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2020. Trong những năm qua các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Định Hóa luôn bán sát vào nhiệm vụ của địa phương, đơn vị luôn hướng về cơ sở, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp phát chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Hoạt động các cấp công đoàn trong huyện được công đoàn cấp trên và cấp ủy đồng cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Đ/c Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Thái nguyên về tặng Bằng khen cho 03 các tập thể,  02cá nhân có thành tích xuất sắc trong tròng thi đua yêu nước giai đoạn  2015 – 2020 và 02 tập thể, 02 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020; Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa biểu dương cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 – 2020; Liên đoàn Lao động huyện Định Hóa biểu dương cho 6 tập thể, 29 cá nhân có thành xuất sắc trong Phong trào Công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020 và 7 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

Trần Thuận