Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ Phú Bình, Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2021

13-09-2021 14:24

Ngày 9/9, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2021. Trong thời gian 2 ngày (ngày 9 và 10-9), gần 100 học viên được truyền đạt với các chuyên đề như; Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc; Tổ chức bộ máy, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; Kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng đối thoại; sáu phong trào thi đua xây dựng công đoàn  cơ sở vững mạnh; Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; Công tác nữ công và công tác tài chính công đoàn; Một số điểm mới về Luật Bảo hiểm xã hội....

Bên cạnh đó, lớp học còn trao đổi, thảo luận giải đáp một số thắc mắc về hoạt động công đoàn cơ sở... Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm chắc kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn cũng như nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật lao động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở./.

Trung Kiên