Mã VB Tên VB Loại VB Người ký Ngày ban hành Tải xuống
545/LĐLĐ Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 Công văn Hoàng Thu Hằng 05/10/2019 Download
113/BC- LĐLĐ báo cáoTổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc Báo cáo Phạm Văn Quang 04/02/2019 Download
469 /LĐLĐ Tổng hợp ý kiến của CB giáo viên, NLĐ tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Công văn Đặng Thái Bình 04/02/2019 Download
10/HD-LĐLĐ hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Hướng dẫn Phạm Văn Quang 28/03/2019 Download
464/LĐLĐ Hướng dẫnxét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Công văn Vũ Duy Hoàng 28/03/2019 Download
212/QĐ-LĐLĐ Kiện toàn báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023 Quyết định Vũ Duy Hoàng 20/03/2019 Download
51/KH-LĐLĐ Kế hoạch Phát động Tháng công nhân và Ngày hội Công nhân lao động năm 2019 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 15/03/2019 Download
50/KH-LĐLĐ Kế hoạch đóng góp ủng hộ xây dựng "Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên" Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 15/03/2019 Download
432/LĐLĐ Công văn tổng hợp danh sách đoàn viên, làm mới thẻ đoàn viên công đoàn Công văn Hoàng Thu Hằng 03/12/2019 Download
42/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng nhà Mái ấm công đoàn năm 2019 Kế hoạch Đặng Thái Bình 03/11/2019 Download
430/LĐLĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Công văn Phạm Văn Quang 03/06/2019 Download
46/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019 Kế hoạch Phạm Văn Quang 03/06/2019 Download
45/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 Kế hoạch Phạm Văn Quang 03/06/2019 Download
415/LĐLĐ Báo cáo công tác phát triển đoàn viên Công văn Hoàng Thu Hằng 26/02/2019 Download
40/KH - LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/02/2019 Download
39/KH- LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Kế hoạch Vũ Duy Hoàng 26/02/2019 Download
34/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2019 Kế hoạch Phạm Văn Quang 13/02/2019 Download
06/CTr- LĐLĐ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Chương trình Vũ Duy Hoàng 22/01/2019 Download
08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019 Hướng dẫn Hoàng Thu Hằng 26/12/2018 Download
23/KH-LĐLĐ Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII Kế hoạch Hoàng Thu Hằng 16/11/2018 Download
1 2 3 4 Sau »