Truy cập nội dung luôn

Cẩn trọng khi đăng ký đi làm việc tại thị trường ngoài nước

26-04-2022 07:13

Bởi, thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương xuất hiện các cá nhân, tổ chức mời công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí cao.

Điều này không phù hợp nội dung thỏa thuận trong Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Australia được ký kết vào ngày 28-3-2022 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Theo Bản ghi nhớ, phía Australia sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) khoảng từ 52,8 đến 66 triệu đồng/người/tháng. Để tránh bị lừa, người lao động nên gửi hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trực tiếp là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương.


baothainguyen.vn