Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thực hiện các ký kết hợp tác hỗ trợ tuyển dụng lao động

28-04-2022 08:28

Trung tâm DVVL Quảng Ninh và đại diện của tập đoàn Sun Group vùng Đông Bắc tiền hành ký kết chương trình hợp tác

Trong khuôn khổ các nội dung ký kết, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh sẽ hỗ trợ Tập đoàn Sun Group vùng Đông Bắc trong việc kết nối doanh nghiệp và người lao động trong và ngoài tỉnh. Qua nắm bắt nhu cầu nguồn nhân lực của tập đoàn Sun Group vùng Đông Bắc cho thấy nhu cầu tuyển dụng của Tập đoàn giai đoạn 2022 - 2025 là rất lớn (9300 lao động). Năm 2022, nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động tại Thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Móng Cái và huyện Tiên Yên trong đó tập trung chủ yếu vào nguồn lao động phổ thông. Đối với Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt sẽ tiến hành tuyển dụng nhân lực trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ Công ty ổn định lao động, phát triển sản xuất tạo thêm việc làm mới cho người lao động trong tỉnh nói chung và tại thành phố Cẩm Phả nói riêng.

Trung tâm DVVL Quảng Ninh và đại diện Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt (Quảng Ninh) hoàn thành ký kết

Thông qua việc ký kết, đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên liên lạc, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời để sự phối hợp đạt kết quả cao nhất. Phía doanh nghiệp phải thường xuyên cung cấp thông tin tuyển dụng cũng như báo cáo kịp thời kết quả trúng tuyển về trung tâm Dịch vụ việc làm sau mỗi sàn. Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm tuyên truyền, đăng tải và kết nối và cung cấp lao động cho doanh nghiệp. Đồng thời, cuối năm Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh phải có báo cáo cụ thể về kết quả của các chương trình hợp tác.

Các chương trình ký kết có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường lao động địa phương, hỗ trợ tuyển dụng lao động và tạo việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh góp phần tích cực vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế tại tỉnh Quảng Ninh.

Hữu Hùng - Ngọc Hà, TTDVVL Quảng Ninh
doe.gov.vn