Truy cập nội dung luôn

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn

10-08-2021

Căn cứ theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động đã làm việc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn và có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2021 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

15-11-2019

Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách mới và là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, nhưng quan trọng hơn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm cho người lao động.

Phấn đấu 13 xã về đích nông thôn mới năm 2019

10-07-2019

Sáng 9/7, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 31 - 40 of 49 kết quả.