Truy cập nội dung luôn

367 CNLĐ được huấn luyện ATVSLĐ

12-11-2020 15:27

Từ ngày 29 đến 30/10/2020 Trung tâm Trợ giúp người lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 367 cán bộ lãnh đạo và công nhân thuộc Công ty.

Thông qua các lớp huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện quy định về ATVSLĐ đối với lãnh đạo quản lí và người lao động, như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ, xây dựng nội quy ATLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; những kiến thức cơ bản về kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ; phương pháp tự kiểm tra ATVSLĐ, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất ATVSLĐ tại cơ sở; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động, v.v... Nhờ đó, việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc, môi trường lao động từng bước được cải thiện, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phạm Thủy