Truy cập nội dung luôn

CNVCLĐ tỉnh thái nguyên ủng hộ trên 2 tỷ đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho Miền trung ruột thịt

16-11-2020 14:49

Trong tháng 10 vừa qua, các tỉnh Miền trung nước ta đã bị thiệt hại nặng về tài sản và tính mạng con người do hậu quả của các cơn bão và lũ lụt để lại. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung tới các cấp công đoàn. Sau một thời gian ngắn CNVCLĐ tỉnh đã quyên góp trên 2 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt đã được gửi tới tận tay đồng bào Miền trung.

BBT website tổng hợp danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ để quý bạn đọc theo dõi:

 

TT

Tên đơn vị

số tiền ủng hộ

1

Công ty CP đá ốp lát và VLXD

10,000,000  

2

Trường THPT Ngô Quyền

3,000,000  

3

Công đoàn ngành y tế

55,302,000  

4

LĐLĐ huyện Phú Lương

52,900,000  

5

LĐLĐ thành phố

230,000,000  

6

LĐLĐ Phổ Yên

486,656,000  

7

Trường CĐ  KTTC

15,350,000  

8

CĐ Công ty Sam Sung

100,000,000  

9

LĐLĐ huyện Phú Bình

20,000,000  

10

CĐ ngành Công thương

270,734,000  

11

LĐLĐ huyện Võ Nhai

41,310,000  

12

Trường CĐ sư phạm

8,400,000  

13

Ban nội chính

1,600,000  

14

CĐ ngành XD

81,900,000  

15

CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh

9,370,000  

16

KBNN tỉnh

5,000,000  

17

Cty CP khách sạn Thái Nguyên

 2,000,000  

18

CĐN Nông nghiệp

10,000,000  

19

VP HDND

7,700,000  

20

Ban dân tộc

3,700,000  

21

VKS ND

10,000,000  

22

THCS Yên Đổ - Phú Lương

2,000,000  

23

Tòa án tỉnh

7,130,000  

24

BQL CC Giao thông

7,170,000  

25

Cục dự trữ NN KV Bắc Thái

13,185,000  

26

BHXH tỉnh Thái Nguyên

7,000,000  

27

BQL các công trình NN&PTNT

5,150,000  

28

VP Sở nội vụ

7,000,000  

29

THCS cỔ Lũng - phú lương

1,000,000  

30

Hoàng Thị Kim Luyến

200,000  

31

CĐ khu công nghiệp

384,714,000  

32

Liên minh HTX

15,100,000  

33

Sở tài chính

5,000,000  

34

LĐLĐ Đại Từ

23,140,000  

35

Cty thoát nước

3,150,000  

36

Cty CP kiến trúc xây dựng VNASEAN

3,300,000  

37

Trường TC nghề TN

15,000,000  

38

Sở TT truyền thông

5,000,000  

39

Trường TH Hòa Bình

1,900,000  

40

Đ/c Bàng Thị Phương

1,000,000  

41

Thanh tra tỉnh

9,750,000  

42

Đ/c Vũ Trung Anh - CĐ y tế

100,000  

43

Đ/c Hạnh - CĐ y tế

200,000  

44

Đ/c Ngọc - CĐ y tế

100,000  

45

Đ/c Đông - Ngân - CĐ y tế

200,000  

46

Đ/c Yến - CĐ y tế

100,000  

47

Đ/c Linh - CĐ y tế

100,000  

48

Cục thi hành án

5,000,000  

49

Nhà khách VP UBND tỉnh

1,920,000  

50

Công ty Phúc Sơn (CĐ LMHTX)

2,000,000  

51

Cty Xi măng La Hiên

12,900,000  

52

Cty CP cơ khí Phổ Yên

20,000,000  

53

Cty Xăng dầu Bắc Thái

30,000,000  

54

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

4,557,300  

55

CĐ các khu công nghiệp

71,722,000  

56

CĐ liên minh HTX

10,900,000  

Tổng:

2.101.610.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các đơn vị ủng hộ nhu yếu phẩm:

Kim Ngân