Truy cập nội dung luôn

Giám sát chuyên đề tại Liên đoàn lao động huyện Đại Từ

30-08-2021 15:11

 

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBKT ngày 20/8/2021 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/8/2021đoàn giám sát của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với Liên đoàn lao động huyện và cán bộ công đoàn Liên đoàn lao động huyện Đại Từ.

Dự và chỉ đạo buổi giám sát có đồng chí Phạm Văn Quang- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Tại cuộc giám sát Đ/c Bùi Thị Thu Hiền – Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Tử đã thay mặt BTV – LĐLĐ huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, đồng thời các cá nhân được giám sát trong đợt này cũng báo cáo các nội dung theo Thông báo, Đề cương đã được gửi trước theo quy định. Thay măt đoàn giám sát Đ/c Phạm Văn Quang đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Liên đoàn lao động huyện Đại Từ, các cá nhân được giám sát đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó, cũng đề nghị đơn vị, các cá nhân được giám sát tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tổ chức tốt hơn nữa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn  tỉnh Thái Nguyên, Nghị Quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Tại buổi giám sát, Đ/c Bùi Thị Thu Hiền tiếp thu những ý kiến của đoàn, đồng thời cũng có một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn giám sát và LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời cảm ơn Đoàn đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đây cũng là dịp hỗ trợ giúp Liên đoàn lao động huyện Đại Từ, các cá nhân được giám sát hoàn thiện và làm tốt hơn trong thời gian tới.

 

Minh Trường