Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn quý IV

24-11-2020 08:42

Ngày 23-11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý IV. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới: Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực; kết quả Đại hội Đảng các cấp, Tập trung tuyên truyền thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của các cấp ủy đảng; hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; Lễ cưới tập thể CNLĐ; Tết sum vầy, tôn vinh đảng viên tiêu biểu. Hội thi tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở…

Đ/c Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh trao ghi nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị ủng hộ lũ lụt Miền trung

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận tấm lòng vàng trong công tác ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt Miền Trung và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, Sáng tạo Videoclip tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động./.

Kim Ngân