Truy cập nội dung luôn

LĐLĐ tỉnh kiểm tra chấp hành Điều lệ, công tác tài chính công đoàn

24-09-2020 16:06

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 02/QĐ-UBKT ngày 22/7/2020 của Ủy ban kiểm tra- Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Từ ngày 21 đến ngày 24/9/2020, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kiểm tra tại các công đoàn cơ sở: công ty TNHH Myung jin Electronic VN; công ty TNHH Sam Sung Electro Mechanics VN; công ty TNHH Seung woo Vina; công ty TNHH ShinSung C&T ViNa; công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên.

Tại những nơi đoàn đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà các CĐCS đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó cũng đề nghị, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung quy định tại Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; tổ chức nhiều hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đạt kết quả tốt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Minh Trường