Truy cập nội dung luôn

Nữ CNVCLĐ được khám thai miễn phí theo quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Bệnh viện A Thái Nguyên

04-11-2020 08:37

Nhằm nâng cao công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nũ CNVCLĐ, vừa qua LĐLĐ tỉnh và Bệnh viên A Thái Nguyên đã ký kết quy chế phối hợp công tác với những nội dung chăm sóc thai sản cho nữ CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn trên đian bàn tỉnh chủ động tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CNVCLĐ biết và thực hiện chăm sóc thai sản cho nữ CNVCLĐ nhằm dảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ; Bệnh viện A có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Chương trình phối hợp đối với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chăm sóc thai sản cho nữ CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khám thai lâm sàng được quy định trong hướng dẫn Quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế: Siêu âm Doppler màu 5D hình thái học thai nhi, phần phụ của thai trên hệ thống siêu âm màu 5D. Mỗi phụ nữ mang thai có thể khám, theo dõi thai nghén nhiều lần trong cả thai kỳ.

Quy trình khám chữa bệnh được thực hiện như sau: Công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị lập danh sách phụ nữ mang thai của đơn vị mình; Bệnh viện A in sẵn mẫu phiếu chăm sóc thai sản miễn phí, gửi các Công đoàn cơ sở (mỗi phụ nữ mạng thai sử dụng 01 phiếu cho cả quá trình thai nghén); Trên cơ sở danh sách đã được lập, Công đoàn cơ sở điền thông tin, phát phiếu cho từng đối tượng; Từng phụ nữ mang thai gọi điện cho Bệnh viện A Thái Nguyên theo số điện thoại đã in trên phiếu, thống nhất thời gian khám thai tại Bệnh viện A; Trên cơ sở số phụ nữ mang thai đã gọi điện đặt lịch khám, Bệnh viện A chuẩn bị nhân lực, địa điểm, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác tổ chức khám, chẩn đoán tình trạng thai, tư vấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Kết quả khám được trả cho từng đối tượng ngay sau khi quá trình khám kết thúc. Thời gian khám là các ngày nghỉ trong tuần: thú 7, chủ nhật (trừ ngày lễ) nữ CNVCLĐ đến khám đều được Bệnh viện A miễn phí dịch vụ.

Kim Ngân