Truy cập nội dung luôn

Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác xây dựng Nhà văn hóa

31-08-2020 16:05

Thực hiện chương trình công tác năm và Nghị quyết Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ 5 huyện: Phú Bình, Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên ( Mỗi huyện 100 triệu đồng ) để xây dựng nông thôn mới góp phần đưa các địa phương sớm về đích xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 31/8/2020 đồng chí Phạm việt Dũng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Nhà văn hóa thuộc 2 xóm Đồng Bầu Trong và Đồng Bầu Ngoài thuộc xã Tân Thành huyện phú Bình tỉnh Thái Nguyên đây là 2 nhà văn hóa được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cùng với địa phương xây dựng.

Qua kiểm tra hai công trình trên đã đạt tiến độ xây dựng 90%, dự kiến trong tháng 9/2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị lãnh đạo xã Tân Thành đôn đốc các xóm Đồng Bầu Trong và Đồng Bầu Ngoài xây dựng đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Hoàng Tuấn