Truy cập nội dung luôn

Ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19

04-08-2020 09:28

Thực hiện Công văn số 2905/UBND-KGVX ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Ngày 04/8 LĐLĐ tỉnh đã có công văn tuyên truyền tới CNVCLĐ về việc sử dụng, đặt ứng dụng này trên điện thoại smartphone. Sau khi cài đặt theo hướng dẫn, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị khác đang cài đặt ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng sẽ giúp cảnh báo ngay nếu người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 để kịp thời có biện pháp xử lý, và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng.

Việc triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều người dân, CNVCLĐ sử dụng. Do vậy, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng.

Thông tin chi tiết về ứng dụng, cách cài đặt và sử dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/ .LĐLĐ tỉnh rất mong quý đọc giả truy cập vào đường link trên để cài đặt và sử dụng ứng dụng nhằm chung tay đẩy lùi dịch Vovid 19.

Kim Ngân