Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

27-09-2021 09:34

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Hợp Tiến

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 như sau:

1. Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, kinh tế, xã hội.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phải tạo mã QR-Code điểm khai báo y tế để quản lý thông tin người ra vào đơn vị, cơ sở kinh doanh và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Nếu đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới; các sự kiện, hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện; các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch không tập trung quá 50 người trong cùng một thời điểm.

Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ: khu, điểm du lịch, sinh thái, danh thắng; dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu; phòng tập golf 3D, sân tập golf chỉ phục vụ khách cư trú thường xuyên trong tỉnh. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường chưa được hoạt động trở lại bình thường.

2. Đối với người ra, vào tỉnh Thái Nguyên

Phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trước khi ra, vào tỉnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo y tế không trung thực. Đối với người có sử dụng điện thoại thông minh, khi ra/vào tỉnh Thái Nguyên phải cài đặt, sử dụng và thường xuyên bật ứng dụng khai báo y tế; người dân chủ động xác định địa điểm đi và đến (thuộc vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ theo thông báo của Bộ Y tế được cập nhật thường xuyên trên website: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) để thực hiện khai báo y tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

* Đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng

Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

- Trường hợp không có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly tại nhà 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 02 lần (lần 1 trong 24 giờ đầu và lần 2 vào ngày thứ 03 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên) theo hình thức tự trả phí.

* Đối với người từ vùng vàng

Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng Covid-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, tự theo dõi sức khỏe tại nhà,nơi lưu trú trong 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 03 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên theo hình thức tự trả phí.

Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

* Đối với người từ vùng cam

Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng Covid-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú PCR vào ngày thứ 03, ngày thứ 07 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

* Đối với người từ vùng đỏ

Trường hợp người đã được tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng C0vid-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ phải thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 03, ngày thứ 07 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Các trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm PCR ít nhất 03 lần (trong 24 giờ đầu, ngày thứ 07 và ngày thứ 13 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

3. Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đón hoặc tuyển dụng lao động từ các tỉnh, thành phố khác vào làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Giao Sở Y tế xem xét, phê duyệt đảm bảo các yêu cầu đảm bảo người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với PCR trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp người lao động đã tiêm đủ liều (02 mũi) vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 03 ngày tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 03 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; trường hợp người lao động chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19, phải thực hiện cách ly 03 ngày tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 03 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí xe đưa đón đảm bảo nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến”; chi trả mọi chi phí đưa đón, xét nghiệm, cách ly và các chi phí liên quan khác theo quy định; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ cho người lao động về thăm nhà “thuộc vùng xanh” và người lao động phải có cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi về thăm nhà.  

4. Phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm và duy trì việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ trong doanh nghiệp theo quy định; phải chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong lập danh sách quản lý, theo dõi khai báo y tế đối với người, xe vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ… từ ngoại tỉnh vào doanh nghiệp, trong đó khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các thiết bị tự động kiểm tra luồng xanh đối với người lao động, người đến làm việc trong doanh nghiệp.

5. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu

Phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu theo quy định tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải. Có xét nghiệm âm tính PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Nếu kết quả xét nghiệm hết hiệu lực thì làm test nhanh kháng nguyên tại chốt và tự trả chi phí theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nền tảng “quản lý luồng xanh”; hướng dẫn tạo lập và sử dụng mã QR-Code điểm khai báo y tế đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý thông tin người ra vào đơn vị và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Hoàng Minh (biên tập)
thainguyen.gov.vn