Truy cập nội dung luôn

CNLĐ trong các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tiêm vắc xin phòng Covid-19

23-07-2021 07:32

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022; Thông báo số 603-TB/TU ngày 16/7/2021 của Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 125/KH- UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, với mục đích phòng chống dịch chủ động bằng việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ và cho cộng đồng. Mục tiêu đề ra: Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên sống, làm việc trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021. Trên 70% người dân sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến hết tháng 4/2022 (căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế).

Để thực hiện tốt các nội dung tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ vacxin gần 2,4 tỷ đồng; tuyên truyền về chiến dịch cũng như ý nghĩa và tâm quan trọng của tiêm vắc xin, chủ động tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ về những điều cần biết và lưu ý trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm chủng vắcxin phòng dịch Covid-19.

Theo đó, đợt 3 chiến dịch tiêm vắc xin, tính đến ngày 21/7/2021 đã tiêm 6.600 liều vắc xin Moderna trong khu công nghiệp (Theo kế hoạch phân bổ vắc xin cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 25.852 liều), hiện tại công tác lập danh sách và khám sàng lọc đối tượng chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Tính đến hết ngày 18/7/2021, đã tổ chức khám sàng lọc cho công nhân tại 3 khu công nghiệp lớn của tỉnh là 79.831 người; công nhân tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên đại bàn huyện, thành phố, thị xã: 53.052 người; cán bộ, công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị và nhân dân là 190.054 người.

Anh Lê Văn Thăng- Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ: Đến thời điểm hiện tại, đã có 5000 nhân viên công ty được tiêm phòng vắc xin, chúng tôi dành ra những nhân lực có những đợt tiếp xúc nhiều với những nhân lực khác hoặc những nhân lực là yếu tố có thể có những rủi ro về dịch tễ để tập trung ưu tiên, để làm sao công tác phòng chống dịch tốt nhất cho người lao động và mong muốn trong thời gian tới toàn bộ nhân lực công ty sẽ được tiêm phòng vắc xin nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch covid-19, đảm bảo yên tâm an toàn trong sản xuất và cuộc sống.

        Xuân Hảo