Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

08-10-2020 16:25

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV và Luật LLDBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật LLDBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị những đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế; đề nghị các đại biểu tập trung, nghiêm túc tiếp thu những nội dung tập huấn; sau tập huấn sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đơn vị, địa phương phù hợp, đạt hiệu quả.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được tập huấn 08 chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV; nội dung cơ bản nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; nội dung cơ bản của Luật LLDBĐV; nội dung cơ bản nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật DBĐV và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và nghị định quy định huy động LLDBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; nội dung cơ bản nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung cơ bản nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LLDBĐV; nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn