Truy cập nội dung luôn

Ngành Tư pháp phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật

24-09-2021 19:00

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Sở Tư pháp đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Sở tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở trong công tác tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng thẩm định văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để kịp thời phát hiện, tham mưu sửa đổi quy định không phù hợp với thực tiễn. Ngành Tư pháp cũng lưu ý tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu giá tài sản, việc đấu giá tài sản phải theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm đấu giá trực tuyến trước ngày 31/12/2021; yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành, sớm triển khai đưa các thông tin của ngành liên quan đến người dân, doanh nghiệp lên ứng dụng C-ThaiNguyen để người dân nắm bắt được thông tin.

Trong 9 tháng năm 2021, các lĩnh vực công tác tư pháp đã được Sở Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được cải thiện; công tác rà soát VBQPPL được triển khai quyết liệt, nhất là văn bản thuộc lĩnh vực trọng tâm. Việc tham gia ý kiến cũng như phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề pháp lý được thực hiện kịp thời, có chất lượng; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp. Kết quả cụ thể, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp thẩm định 44 hồ sơ xây dựng văn bản; tham gia ý kiến xây dựng trên 90 văn bản của trung ương và tỉnh; rà soát trên 300 văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành và theo các lĩnh vực; cấp lý lịch tư pháp cho trên 5.000 trường hợp công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Thái Nguyên và người nước ngoài đăng ký tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên, lập thông tin lý lịch tư pháp cho trên 1.300 trường hợp. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 124 cuộc đấu giá tài sản, với tổng giá trị tài sản bán được là trên 2.400 tỷ đồng. Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện trên 43.000 việc, thu được trên 9,5 tỷ đồng phí công chứng, nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng; tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý là 583 vụ việc, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số vụ, việc thụ lý mới là 325 vụ việc, tăng 128% so với cùng kỳ năm trước... Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành trong ngành được đẩy mạnh...

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tập trung vào các giải pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế của ngành Tư pháp trong 9 tháng năm 2021, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị nằm trong chương trình làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với 24 sở, ngành của tỉnh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay.  

Kim Oanh - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn