Truy cập nội dung luôn

Tăng cường hoạt động hợp tác nhằm nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số

20-09-2021 18:10

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong 8 tháng đầu năm 2021, từng bước thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng và duy trì chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chuyển đổi số trên các loại hình báo chí theo đúng quy định tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương”. Bên cạnh đó, nhiều nội dung quan trọng cũng đã được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai như: Đào tạo phát triển nhân lực và nhận thức chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng; bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đại học và sau đại học; đào tạo và ứng dụng kỹ năng số trong giáo dục đối với cấp phổ thông; phổ cập kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng kinh tế số nông nghiệp, nông thôn…

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trong thời gian tới, các thành viên trong Đoàn công tác đã đưa ra 6 nhiệm vụ gắn với 15 chương trình để cùng thảo luận và trao đổi gồm: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp; đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ công nhân viên chức chuyên môn cấp tỉnh; phổ cập tri thức nông nghiệp số; phổ cập tri thức chuyển đổi số cho người lao động; chuyển đổi số doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; truyền thông xây dựng hình ảnh địa phương...

Các đại biểu tham dự thống nhất cao với các nội dung Chương trình hợp tác nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số. Theo đó, trong quý IV/2021, sẽ triển khai thực hiện lớp bồi dưỡng đào tạo chuyển đổi số nâng cao nhận thức chung xuống tận cấp xã vào cuối tháng 9; tổ chức 3 lớp về giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung hướng dẫn cho giáo viên việc xây dựng học liệu tại các cơ sở giáo dục; tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn