Truy cập nội dung luôn

Khắc phục sự cố cấp nước sinh hoạt khi thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261

24-09-2021 17:28

 

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo về việc bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc đảm bảo cấp nước thường xuyên, an toàn tại công trình cấp nước sinh hoạt xã Ký Phú - Vạn Thọ và xã Cát Nê do ảnh hưởng thi công của Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đoạn từ Km 1+00 đến Km 20+00, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đã chỉ đạo Trạm dịch vụ quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan, khắc phục tạm thời các sự cố trên tuyến để duy trì cấp nước phục vụ Nhân dân; đồng thời nghiên cứu, khảo sát hoàn thành hồ sơ di chuyển đường ống phục vụ GPMB thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261. Tuy nhiên, do phạm vi ảnh hưởng quá lớn, hệ thống đường ống dẫn nước, các công trình trên tuyến hỏng hóc nhiều; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn chưa được cấp nguồn kinh phí để thực hiện di chuyển hệ thống đường ống và các hạng mục công trình trên tuyến nên hiện đã phải ngừng cấp nước và cấp nước tạm một số tuyến tại các công trình thuộc xã Ký Phú và xã Cát Nê…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp để tiến hành thẩm định các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo sự chặt chẽ, đúng quy định; tiến hành thanh tra, kiểm tra nếu có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao nhằm đảm bảo đời sống người dân và góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn