Truy cập nội dung luôn

Duyệt Chương trình Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

04-10-2020 13:38

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự buổi duyệt Chương trình
Đoàn đại biểu
 đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX 

Tham dự có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

Tại buổi duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành đã góp ý vào chương trình và nội dung cần lưu ý: Chương trình phải chuẩn bị đầy đủ các bước thật cẩn thận, chu đáo, đúng quy trình theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và theo kế hoạch kịch bản; cần sự phối hợp nhịp nhàng, không khí vui tươi; chú ý ánh sáng tại hội trường, ánh sáng sân khấu cần phối màu cho hài hòa; trang phục phải đảm bảo; việc di chuyển của Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo khi lên chào mừng Đại hội phải thực hiện nhanh, đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch kịch bản…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi duyệt chương trình, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận về công tác chuẩn bị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, đề nghị 2 cơ quan cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để phân công cụ thể, rõ từng nội dung công việc, đảm bảo chương trình chào mừng diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch kịch bản, tạo không khí vui tươi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tập duyệt Chương trình
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn