Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 32/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 19/10/2020 Phạm Việt Dũng
2 37/KH-LĐLĐ Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 10/08/2020 Vũ Duy Hoàng
3 07/KH-LĐLĐ kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 20/05/2020 Phạm Văn Quang
4 24/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 05/05/2020 Vũ Duy Hoàng
5 740/CTr-LĐLĐ Chương trình thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 11/02/2020 Vũ Duy Hoàng
6 05/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2028 10/02/2020 Phạm Việt Dũng
7 34/LĐLĐ Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 Vũ Duy Hoàng