Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 768/LĐLĐ V/v tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 26/06/2021
2 71/KH-LĐLĐ Kế hoạch Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” 11/03/2021 Hoàng Thu Hằng
3 37/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2021 05/02/2021 Phạm Văn Quang
4 67/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/01/2021 Phạm Văn Quang
5 520/LĐLĐ V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 26/01/2021
6 48/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2020 05/11/2020 Hoàng Thu Hằng
7 32/HD-LĐLĐ Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 19/10/2020 Phạm Việt Dũng
8 37/KH-LĐLĐ Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 10/08/2020 Vũ Duy Hoàng
9 07/KH-LĐLĐ kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 20/05/2020 Phạm Văn Quang
10 24/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 05/05/2020 Vũ Duy Hoàng
11 740/CTr-LĐLĐ Chương trình thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 11/02/2020 Vũ Duy Hoàng
12 05/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2028 10/02/2020 Phạm Việt Dũng
13 34/LĐLĐ Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 Vũ Duy Hoàng
14 74/KH-LĐLĐ Kế hoạch viết tin bài trên trang thông tin điện tử 05/12/2019 Hoàng Thu Hằng
15 543/KH - LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 15/11/2019 Phạm Việt Dũng
16 21/HD-LĐLĐ Truyên truyền Đại hội Đảng các cấp 08/11/2019 Phạm Văn Quang
17 78/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2019 06/11/2019 Hoàng Thu Hằng
18 17/HD-LĐLĐ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở,Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 11/09/2019 Vũ Duy Hoàng
19 63/KH-LĐLĐ Kế hoạch thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tìm hiểu Luật giao thông trực tuyến năm 2019 05/06/2019 Phạm Văn Quang
20 61/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng Bản tin "Lao động & Công đoàn" số 72 03/06/2019 Phạm Văn Quang