Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 512/QĐ-BTC Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn” trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2021 24/09/2021 Phạm Việt Dũng
2 907/LĐLĐ cài đặt ứng dụng c-Thái Nguyên 23/09/2021 Phạm Việt Dũng
3 889/LĐLĐ Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 14/09/2021
4 54/HD-LĐLĐ Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid - 19 của các cấp Công đoàn 14/09/2021 Hoàng Thu Hằng
5 503/QĐ - LĐLĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID – 19 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 14/09/2021
6 501/QĐ-LĐLĐ ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 10/09/2021 Phạm Việt Dũng
7 880/LĐLĐ Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thu thập cơ sở dữ liệu Thư viện Thỏa ước lao động tập thể 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
8 75/TB-LĐLĐ giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
9 882/LĐLĐ Tham gia cuộc thi tìm hiểu trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2021 08/09/2021 Phạm Văn Quang
10 53/HD-LĐLĐ Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 08/09/2021 Phạm Văn Quang
11 108/KH-LĐLĐ Kế hoạch tôn vinh Công nhân viên chức lao động tiêu biểu lần thứ XII 08/09/2021 Phạm Việt Dũng
12 107 /KH-LĐLĐ Thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 06/09/2021
13 106/KH-LĐLĐ Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 06/09/2021 Hoàng Thu Hằng
14 871/LĐLĐ Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 31/08/2021
15 784/LĐLĐ Hỗ trợ tiêu thu Na Võ Nhai 30/06/2021 Hoàng Thu Hằng
16 768/LĐLĐ V/v tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 26/06/2021
17 71/KH-LĐLĐ Kế hoạch Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” 11/03/2021 Hoàng Thu Hằng
18 37/HD-LĐLĐ Hướng dẫn Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2021 05/02/2021 Phạm Văn Quang
19 67/KH-LĐLĐ Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/01/2021 Phạm Văn Quang
20 520/LĐLĐ V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 26/01/2021