Truy cập nội dung luôn
Số ký hiệu 123/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày có hiệu lực 25/11/2021
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Trích yếu Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ
Cơ quan ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên
Thể loại Kế hoạch, Quy chế
Tài liệu đính kèm