Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1124/LĐLĐ V/v tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 18/02/2022
2 173/KH-LĐLĐ KH Hoạt động Báo cáo viên Công đoàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 17/02/2022 Phạm Văn Quang
3 65/HD-LĐLĐ HD Công tác An toàn, vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên 16/02/2022 Hoàng Thu Hằng
4 1117/LĐLĐ phòng chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới 16/02/2022 Hoàng Thu Hằng
5 64/HD-LĐLĐ HD công tác nữ công năm 2022 15/02/2022 Phạm Văn Quang
6 135/KH - LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 15/02/2022 Phạm Việt Dũng
7 1114/LĐLĐ ủng hộ áo dài cho nữ đoàn viên công nhân lao động trong Khu công nghiệp 15/02/2022 Phạm Văn Quang
8 63/HD-LĐLĐ HD học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 14/02/2022 Phạm Văn Quang
9 133/KH-LĐLĐ KH Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022 14/02/2022 Phạm Văn Quang
10 1109/LĐLĐ triển khai một số nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 14/02/2022 Phạm Văn Quang
11 62/HD - LĐLĐ HD tuyên truyền công tác vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm 2022 26/01/2022
12 1101/LĐLĐ Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong CNVCLĐ 25/01/2022 Phạm Văn Quang
13 364/BC -LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 11/01/2022 Hoàng Thu Hằng
14 60/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 04/01/2022 Phạm Văn Quang
15 360/BC-LĐLĐ Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 22/12/2021
16 1064/LĐLĐ V/v hướng dẫn cài ứng dụng công dân số Thái Nguyên “ Thái Nguyên ID” 21/12/2021 Phạm Văn Quang
17 1053/LĐLĐ Tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo NQ số 126/NQ-CP và QĐ số 33/2021/QĐ-TTg 17/12/2021
18 17/NQ-LĐLĐ Nghị quyết ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về chương trình công tác công đoàn năm 2022 11/12/2021
19 138/LĐLĐ tham gia cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn 07/12/2021
20 1028/LĐLĐ Đôn đốc thực hiện thu, nộp kinh phí tiết kiệm chi theo NQ09c/TLĐ 30/11/2021