Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 123/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ 25/11/2021
2 1024 /LĐLĐ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gia mạng xâm phạm trật tự xã hội 25/11/2021 Phạm Văn Quang
3 1023/LĐLĐ Đôn đốc thực hiện thu, nộp KPCĐ 25/11/2021
4 1022/LĐLĐ Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC, tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động năm 2021 24/11/2021 Hoàng Thu Hằng
5 121/KH-LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 22/11/2021 Phạm Văn Quang
6 1010/LĐLĐ V/v thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 19/11/2021 Phạm Văn Quang
7 1004/LĐLĐ Về việc tổ chức các hoạt động tại khu nhà trọ công nhân tự quản năm 2021 18/11/2021 Phạm Văn Quang
8 1003/LĐLĐ báo cáo kết quả chương trình phối hợp hoạt động giữa các cấp công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ 18/11/2021 Phạm Văn Quang
9 998/LĐLĐ V/v giới thiệu báo cáo viên, cộng tác viên DLXH đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng 11/11/2021
10 119/KH-LĐLĐ Kế hoạch đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đến năm 2025 11/11/2021 Phạm Việt Dũng
11 993/LĐLĐ Về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/11/2021
12 56/HD-LĐLĐ Hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 09/11/2021
13 117/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 09/11/2021 Hoàng Thu Hằng
14 975/LĐLĐ tập luyện TDTT, bảo vệ, nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, CNVCLĐ 28/10/2021 Phạm Văn Quang
15 116/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 28/10/2021
16 14/UBKT báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 25/10/2021
17 512/QĐ-BTC Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn” trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2021 24/09/2021 Phạm Việt Dũng
18 907/LĐLĐ cài đặt ứng dụng c-Thái Nguyên 23/09/2021 Phạm Việt Dũng
19 889/LĐLĐ Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 14/09/2021
20 54/HD-LĐLĐ Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid - 19 của các cấp Công đoàn 14/09/2021 Hoàng Thu Hằng