Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 24/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 05/05/2020 Vũ Duy Hoàng
2 740/CTr-LĐLĐ Chương trình thực hiện việc làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 11/02/2020 Vũ Duy Hoàng
3 05/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2028 10/02/2020 Phạm Việt Dũng
4 34/LĐLĐ Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) gây ra 04/02/2020 Vũ Duy Hoàng
5 74/KH-LĐLĐ Kế hoạch viết tin bài trên trang thông tin điện tử 05/12/2019 Hoàng Thu Hằng
6 543/KH - LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 15/11/2019 Phạm Việt Dũng
7 21/HD-LĐLĐ Truyên truyền Đại hội Đảng các cấp 08/11/2019 Phạm Văn Quang
8 78/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2019 06/11/2019 Hoàng Thu Hằng
9 17/HD-LĐLĐ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở,Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 11/09/2019 Vũ Duy Hoàng
10 63/KH-LĐLĐ Kế hoạch thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tìm hiểu Luật giao thông trực tuyến năm 2019 05/06/2019 Phạm Văn Quang
11 61/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng Bản tin "Lao động & Công đoàn" số 72 03/06/2019 Phạm Văn Quang
12 10/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 29/03/2019 Phạm Văn Qang
13 464/LĐLĐ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn 28/03/2019 Vũ Duy Hoàng
14 212/QĐ-LĐLĐ Quyết định kiện toàn báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023 20/03/2019 Vũ Duy Hoàng
15 51/KH-LĐLĐ Kế Hoạch Phát động Tháng công nhân và Ngày hội Công nhân lao động năm 2019 15/03/2019 Vũ Duy Hoàng
16 50/KH-LĐLĐ KH Vận động đoàn viên, Công nhân viên chức lao động và các tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ xây dựng "Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên" 15/03/2019 Vũ Duy Hoàng
17 46/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019 06/03/2019 Phạm Văn Quang
18 42/KH-LĐLĐ Kế hoạch xây dựng nhà Mái ấm công đoàn năm 2019 05/03/2019 Đặng Thái Bình