Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 543/KH - LĐLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 15/11/2019 Phạm Việt Dũng
2 21/HD-LĐLĐ Truyên truyền Đại hội Đảng các cấp 08/11/2019 Phạm Văn Quang
3 78/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2019 06/11/2019 Hoàng Thu Hằng
4 17/HD-LĐLĐ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở,Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 11/09/2019 Vũ Duy Hoàng
5 63/KH-LĐLĐ Kế hoạch thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tìm hiểu Luật giao thông trực tuyến năm 2019 05/06/2019 Phạm Văn Quang