Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 149/KH-LĐLĐ KH truyền thông Công đoàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 15/03/2022 Phạm Văn Quang
2 148/KH-LĐLĐ KH tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022 14/03/2022 Phạm Văn Quang
3 640/QĐ-LĐLĐ QĐ Ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trên Panpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên 07/03/2022 Phạm Việt Dũng
4 145/KH-LĐLĐ KH Tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trên Panpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên 07/03/2022 Phạm Việt Dũng
5 1141/LĐLĐ Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình CNVCLĐ 03/03/2022 Phạm Văn Quang
6 68/HD-LĐLĐ HD Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2022 02/03/2022 Phạm Văn Quang
7 120/TB-LĐLĐ V/v triển khai dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ 01/03/2022 Phạm Việt Dũng
8 143/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động khu nhà trọ tự quản Công nhân lao động năm 2022 28/02/2022 Phạm Văn Quang
9 142/KH-LĐLĐ KH tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 25/02/2022 Hoàng Thu Hằng
10 113/KH-ĐĐ Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 24/02/2022 Phạm Việt Dũng
11 1123/LĐLĐ V/v phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 21/02/2022 Hoàng Thu Hằng
12 138/KH-LĐLĐ KH Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Năm 2022 trong các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/02/2022
13 1124/LĐLĐ V/v tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 18/02/2022
14 173/KH-LĐLĐ KH Hoạt động Báo cáo viên Công đoàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 17/02/2022 Phạm Văn Quang
15 65/HD-LĐLĐ HD Công tác An toàn, vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên 16/02/2022 Hoàng Thu Hằng
16 1117/LĐLĐ phòng chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới 16/02/2022 Hoàng Thu Hằng
17 64/HD-LĐLĐ HD công tác nữ công năm 2022 15/02/2022 Phạm Văn Quang
18 135/KH - LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 15/02/2022 Phạm Việt Dũng
19 1114/LĐLĐ ủng hộ áo dài cho nữ đoàn viên công nhân lao động trong Khu công nghiệp 15/02/2022 Phạm Văn Quang
20 63/HD-LĐLĐ HD học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 14/02/2022 Phạm Văn Quang