Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 998/LĐLĐ V/v giới thiệu báo cáo viên, cộng tác viên DLXH đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng 11/11/2021
2 119/KH-LĐLĐ Kế hoạch đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đến năm 2025 11/11/2021 Phạm Việt Dũng
3 993/LĐLĐ Về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/11/2021
4 56/HD-LĐLĐ Hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 09/11/2021
5 117/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 09/11/2021 Hoàng Thu Hằng
6 975/LĐLĐ tập luyện TDTT, bảo vệ, nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, CNVCLĐ 28/10/2021 Phạm Văn Quang
7 116/KH-LĐLĐ Kế hoạch giao ban và tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 28/10/2021
8 14/UBKT báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 25/10/2021
9 512/QĐ-BTC Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn” trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2021 24/09/2021 Phạm Việt Dũng
10 907/LĐLĐ cài đặt ứng dụng c-Thái Nguyên 23/09/2021 Phạm Việt Dũng
11 889/LĐLĐ Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 14/09/2021
12 54/HD-LĐLĐ Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid - 19 của các cấp Công đoàn 14/09/2021 Hoàng Thu Hằng
13 503/QĐ - LĐLĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID – 19 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 14/09/2021
14 501/QĐ-LĐLĐ ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên 10/09/2021 Phạm Việt Dũng
15 880/LĐLĐ Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thu thập cơ sở dữ liệu Thư viện Thỏa ước lao động tập thể 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
16 75/TB-LĐLĐ giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên 09/09/2021 Hoàng Thu Hằng
17 882/LĐLĐ Tham gia cuộc thi tìm hiểu trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2021 08/09/2021 Phạm Văn Quang
18 53/HD-LĐLĐ Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 08/09/2021 Phạm Văn Quang
19 108/KH-LĐLĐ Kế hoạch tôn vinh Công nhân viên chức lao động tiêu biểu lần thứ XII 08/09/2021 Phạm Việt Dũng
20 107 /KH-LĐLĐ Thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 06/09/2021